Teknik och business inom underhållning

I takt med att vi i allt högre grad tar del av underhållning direkt på nätet anpassas även tekniken. När vi köper nya elektroniska apparater förväntar vi oss en funktion där innovation och modern teknik ingår. Smarta tjänster så som Spotify och olika podcast format är exempel på hur underhållningen blivit digital och mobil.

Den mobila tekniken och den digitala utvecklingen öppnar upp för spännande tekniska utmaningar för företag. Att många startup företag inriktar sig mot modern underhållningsteknik är därför inte särskilt anmärkningsvärt. Hörlurar är intressanta apparater i detta sammanhang utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Hur då? Häng med så berättar vi mer!

Hörlurar – en business

Vi lyssnar på musik via våra mobila enheter när vi befinner oss på ”resande fot” och hörlurarna blir en del av konceptet. Antalet användare av den svenska musiktjänsten Spotify är inte mindre än 207 månatliga användare. Av dessa är premiumanvändarna, det vill säga de som betalar för tjänsten, så många som 96 miljoner. Spotify är ett bra exempel på att intresset för det moderna sättet att ta del av underhållning även kommer fortsätta att öka. Den svenska musikjätten Spotify räknar med att antalet användare kommer att öka till cirka 250 miljoner personer under 2019.

Produkter eller tjänster som på olika sätt har betydelse för den nya underhållningstekniken har stor chans att göra succé. Lyckade projekt är ofta ett resultat av en ursprunglig idé som bygger på något självupplevt . Det kan exempelvis vara i samband med användandet av hörlurar när vi lyssnar på musik. Med rätt resurser kan en produktidé bli verklighet i den tid vi lever där tekniken ständigt är närvarande. Hörlurar är en produkt som på kort tid gått igenom många utvecklingsfaser. Men det finns fortfarande spännande områden att jobba vidare med. Både när det gäller design och komfort, men även IoT (internet of things) och smart teknik. Det är ett gyllene tillfälle för startup företag som intresserar sig för elektroniska apparater att satsa stort. Tack vare smidiga företagslån hos Qred finns numer möjligheten att få rätt ekonomisk stöttning från start. Något som inte sällan är det stora hindret för unga entreprenörer med intressanta projekt.

Synas bland konkurrenterna

Även om efterfrågan på moderna och smarta hörlurar är hög innebär det också större konkurrens för den som presenterar en ny produkt. Aktörerna som tävlar om att locka till sig flest köpare är många, vilket kräver att nya produkter måste marknadsföra sig på rätt sätt. I praktiken innebär det att hitta ett unikt budskap baserat på det mervärde användaren får av att välja just den produkten. Är hörlurarna trådlösa samt med en smidig design? Då gäller det att fokusera på den målgrupp som allra mest kan tänkas leta efter en sådan produkt. Det kan till exempel innebära att hörlurarna marknadsförs som det perfekta tillbehöret till träningen.

Att skapa en ”story” bakom ett varumärke har blivit allt mer viktigt. Trenden med att bära hörlurar har också medfört ett större fokus på varumärket bakom apparaten. Idag är hörlurar till mycket ett uttryck för livsstil och musiksmak.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>