Hörlurar är en fara i trafiken

Att använda hörlurar har blivit allt mer populärt i takt med att mobiltelefonerna erbjuder större möjligheter att lyssna på musik och ljudböcker. Tjänster som Spotify och Storytel är mycket populära, och många människor vill lyssna till musik och ljudböcker när de rör sig mellan till exempel hemmet och arbetsplatsen. En del moderna hörlurar har dessutom brusreduceringsfunktion som stänger ute och minskar volymen på störande ljud i omgivningen. Detta är perfekt när man reser till exempel med tåg, buss eller flygplan. Men det finns också risker med att använda hörlurar när man rör sig i trafiken.mp3 Player

Riskerna med hörlurar

En stor risk med att använda hörlurar i trafiken är att man inte hör fordon som närmar sig. Det kan göra att man går rakt ut i gatan i tron att det är fritt fram, när ett fordon i själva verket befinner sig i närheten. Många ungdomar klär sig mörkt och med hörlurar som stänger ute ljud, och det gör att de utgör en stor risk i trafiken. Att inte synas i kombination med att man inte uppfattar ljuden i omgivningen gör att riskerna för olyckor ökar. Det är viktigt att vara uppmärksam när man rör sig i trafiken.

Hur man bör förhålla sig till frågan

Att lyssna på musik i hörlurar är härligt och roligt och man ska självklart inte sluta med det för att det finns risker. Men det gäller att varaman drives home with bicycle from Pak Khlong Thalatklok när man använder hörlurar i trafiken. Man bör till exempel aldrig köra bil med hörlurar med brusreduceringsfunktion, speciellt inte om man har ställt in en hög volym. Risken med det är att man inte uppfattar trafiken runt om en och det kan göra att man blir en trafikfara. Är man ute på en promenad och rör sig på stråk där det inte förekommer trafik i någon större utsträckning är det självklart ingen fara att använda hörlurar.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>